Allteftersom intresset för aktiv handel ökar i Sverige har även alltfler uppmärksammat handel med CFD. CFD är en förkortning för Contracts for Difference och är vad man kallar ett finansiellt derivatinstrument (ett derivatinstrument är ett finansiellt instrument vars värde påverkas och beror på en underliggande tillgång). Priset baseras då på marknadspriset av exempelvis en aktie eller en råvara. När man önskar handla CFD handlar man endast prisförändringen i varans/valutans/aktiens pris. Dock äger du aldrig den underliggande tillgången. Den här sortens handel gör det möjligt att handla i råvaror som olja och guld, men utan att äga dem rent fysiskt.

Till skillnad från andra derivatinstrument är CFD otroligt enkel i sin prissättning. Eftersom CFD alltid replikerar priset på den underliggande tillgången är priset i stort sätt alltid samma.

Fördelen att handla med CFD

En av de största fördelarna med att handla med CFD är att du slipper investera i bolag utan kan enbart investera i råvaror, exempelvis. En situation skulle kunna se ut så här:

  • Du antar att oljan kommer öka i värde och stiga i pris
  • Vanligtvis behöver du hitta ett oljebolag att investera i, något som medför risker eftersom bolag kan gå i konkurs, även om oljepriserna stiger.
  • När du använder dig av CFD kan du investera direkt i råvarans prisutveckling.
  • Du vill till exempel köpa olja för 60 USD/fat (vilket innebär att CFD:et också ligger på 60 USD).
  • Om priset på oljan sedan stiger med 10 USD kommer du att tjäna in mellanskillnaden.

På det här sättet kan du handla med i stort sett vad du vill; råvaror, aktier, index, valutor och räntor. De största fördelarna med att handla med CFD är att du enkelt väljer vad du vill investera i, helt oberoende av bolag och företag. Dessutom kan du handla i allt från aktier och råvaror till räntor och index. Men inte bara i Sverige utan i hela världen. Du behöver heller aldrig fysiskt äga något. Finns det nackdelar med CFD då?

Det finns naturligtvis vissa risker med att handla med CFD och som är bra att känna till. När man handlar med CFD använder man något som kallas för säkerhetskrav. Detta är en procentsats som visar på hur stor del av tillgångens totalvärde som reserveras av ditt eget kapital. Genom säkerhetskravet kan du placera mer på marknaden än vad ditt konto är värt, något som i sin tur skapar en hävstångseffekt. Detta är ofta positivt eftersom hävstångseffekten gör att du kan få betydligt högre avkastning trots en lägre kapitalinsats. Detta kan dock också innebära försluter som överstiger det kapital som du investerat.