Vad är kreditkort?

Alla har vi kontokort: Kort där vi sparar våra pengar och som är kopplat till vårt bankkonto. Vi kan ta ut dem till sedlar och mynt, vi kan betala direkt med kortet och spara våra pengar på speciella sparkonton. När vi använder våra kontokort så använder vi våra pengar som vi faktiskt har tillgång till. Utöver kontokort erbjuder banker och även olika företag olika kreditkort. Det finns fyra olika typer av kreditkort och flera olika aktörer som har sitt egna kort. När man använder kreditkort tar man inte av sina egna pengar som man till exempel har tjänat ihop på jobbet. Man lånar pengar av banken. Hur detta fungerar ska vi förklara här!

Låna pengar direkt när du handlar

Ett kreditkort är, precis som ett kontokort, ett kort som du kan använda för betalningar och uttag av kontanter. Kortet är kopplat till ett konto hos en bank eller ett företag, men skillnaden från det vanliga kontokortet som ofta är kopplat till ett lönekonto, är att kreditkortet inte nödvändigtvis är kopplat till ett konto med pengar på. Det är också här som krediten kommer in i bilden. Krediten som finns på ett kreditkort är ett sorts lån från banken, så när du handlar med ditt kreditkort handlar du med bankens pengar, ett sorts lån.

Allt du handlat med ditt kreditkort sammanställs efter hand i slutet av månaden på en faktura, där samtliga uttag och utgifter är sammanställda. Beloppet på fakturan betalar du till din bank eller kortutgivare, vid ett tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen. Kreditkorten har ofta en kredit som är räntefri ett visst antal dagar, men efter att dessa har passerat betalar du ränta för krediten du använt, men inte betalat tillbaka ännu. Banken tjänar med andra ord på att du skaffar dig ett kreditkort tack vare räntan!

Kreditkortets avgifter

En av de viktigaste avgifterna du har med ett kreditkort är räntan. Att ha ett kort med en låg ränta är alltså att föredra. Du måste dock tänka på att det finns andra avgifter! Först och främst så har du årsavgiften, en kostnad som kortutgivaren kan bjuda på under det första året men som påföljande år måste betalas. Årsavgiften varierar och hamnar oftast på runt 300 till 500 kronor, även för kreditkort med låg ränta. Det kan även finnas aviavgifter. Allt det här innebär att den egentliga kostnaden för ditt kreditkort låg ränta är lite högre än enbart själva räntan.