Räntefonder

Att placera sina pengar rätt är i dag A och O. Det traditionella sparandet på bankkonto har fått konkurrens från andra sparformer som kan ge en bättre avkastning på sikt. Räntefonder är en sådan placering. Men läs på innan, även detta sparande har sina risker.

De tillfällen det är en bra idé att placera i räntefonder är främst då du kommer att behöva pengarna inom fem år, men ändå vill få en säker avkastning. Eller om du tror att aktiekurserna kommer att falla och vill vänta att köpa aktiefonder vid ett bättre tillfälle. För ytterligare tankar hänvisar vi till finanstexter hos ekonomikompassen.se.

Det bör dock tilläggas att det är svårt att veta vilka räntefonder som kommer att ge högst avkastning i framtiden. För det första kan man inte förutspå framtida vinster med samma regler som gäller för aktiefonder. För det andra är det till stor del inflation, valutakurser och konjunktur som avgör vinsten och dessa faktorer är mycket svåra att förutspå.

Värt att påpeka är att räntefonder förvirrande nog faller i värde om räntorna går upp och de stiger i värde när marknadsräntan sjunker. Detta beror på att eftersom de värdepapper som köptes när räntan var hög är låsta till den högre räntan löptiden ut. Ett tips är att alltså att räntefonder oftast alltså  går bra när räntan går ner men när räntan stiger så kan de backa.

Strategiskt resonemang

  • Amortera dina lån först, det ger högre förväntad avkastning och sänker även din risk.
  • Fundera på om du tror kronan kommer att vara oförändrad eller stärkas, välj då en räntefond som placerar i Sverige. Annars bör du fundera på att investera i fonder som placerar utomlands.
  • Om du tror att de långa räntorna kommer att vara oförändrade eller falla, välj en lång räntefond.
  • I valet mellan olika fonder av samma typ är det låga avgifter som är viktigast.

Det är också bra att tänka på att välja räntefonder som har lägst avgift så inte avgifterna äter upp avkastningen. Det är också osannolikt att förvaltarna kan kompensera höga avgifter, eftersom att skillnaderna i avkastning mellan räntefonder med samma inriktning är mycket små.

Ett annat tips är att man normalt brukar man säga att räntepapper utgivna av svenska staten och andra industriländer saknar kreditrisk det vill säga risken att den som köpt ett räntepapper inte alls får utlovad betalning, de är så kallade riskfria statspapper.

Tillsammans ger detta en helt annan förutsägbarhet hos räntefonder än hos aktiefonder.