Att ha bestämt sig för att skaffa kreditkort är bara det första steget. Du måste välja vilket av de fyra korttyperna som passar sig bäst och av vilken bank eller vilket företag du vill beställa ett kreditkort. Det du måste tänka på när du bestämmer detta är avgifter som kreditkort för med sig. Exempelvis räntan och årsavgiften, maxbeloppet på krediten och om kortet ger dig bonusar. Dessutom finns det kort med olika förmåner till dig som kund, bland annat kort med försäkringar. Bankerna erbjuder särskilt olika reseförsäkringar med ditt kort.

Kreditkort för resan

Kreditkort fungerar bra att använda i de flesta delarna av världen. Det kan på så sätt vara bra både av praktiska skäl, men också ur säkerhetssynpunkt att använda det som betalningsmedel då du är ute och reser.

Många av de kreditkorten som finns på marknaden har också andra funktioner och fördelar. Det kan till exempel vara att kortet är anslutet till något bonussystem som gör att du samlar bonuspoäng, det kan också vara speciella försäkringar som är bra att ha då du är på resa och det kan även vara fördelar som låga avgifter vid uttag och användning i andra länder. Många kreditkort har som förmån olika sorters reseförsäkringar, till exempel försäkring på hyrbilen eller flyget om du betalar de med kreditkortet.

Vad är försäkrat med hjälp av kreditkortet?

Beroende på bank eller företag som är anslutet till ditt kreditkort och beroende på korttypen har du olika försäkringar. Vissa kreditkort täcker mer än andra, men dessa har ofta högre ränta och/eller avgifter. Här gäller det att väga för- mot nackdelar innan du väljer ditt kort.

De flesta kreditkorten med reseförsäkringar täcker dock det grundläggande i en resa: Du får oftast avbeställningsskydd om någon resande eller nära anhörig blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall eller dödsfall. Denna försäkring kommer med ett krav: Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla. Man har även försäkring på anslutningsflyg. Om det första flyget skulle vara så försenat att man missar sitt anslutningsflyg är man försäkrad och får ett nytt flyg. Det finns även något som kallas personförsening eller ankomstförsening. Du kan få pengar tillbaka om du kommer försent på resan på grund av sent flyg. Detta gäller efter en viss tid av försening, till exempel kan di inte få en försäkring om flyget är mindre än sex timmar försenat.

Besök även vår text om bäst kreditkort!