Fysiskt guld anses av många vara ett bra sätt att diversifiera en investeringsportfölj. Det fysiska guldet är nämligen en värdefull och konkret tillgång som du kan ta på med dina bara händer. Så om du tillhör de domedagsprofeter som tror att den amerikanska dollarn snart kan bli värdelös kan detta vara en bra investering. Då kan du köpa guld och luta dig tillbaka medan olika valutor i världen förlorar i värde.

För när det kommer till råvaror tycks guld i princip alltid vara på tapeten. Så oavsett om du investerar i guldsmycken eller någon annan variant gör du en investering för framtiden. Genom att köpa guld kan du diversifiera och hålla en riktig tillgång som du sedan kan sälja i svårare tider.

Därför kan du vilja köpa guld som en investering för framtiden

Fysiska guldföremål har flera fördelar gentemot många andra tillgångsslag. Du kan till exempel välja att köpa guld för att:

  • Försäkra dig mot inflation. Guldsmycken och andra fysiska guldprodukter har ett värde som är mer försäkrat mot inflation än vad pengar på banken är. För med tiden ger såväl vår svenska krona som andra valutor en minskad köpkraft på grund av inflationen. Därför är fysiskt guld ett populärt tillgångsslag för den som oroar sig för stigande inflation.
  • Diversifiera din investeringsportfölj. En av de främsta anledningarna att köpa guld som en investering att är att diversifiera sig. Priset på guld ökar generellt sett i osäkra tider. Därför är det ett utmärkt tillgångsslag för den som vill balansera upp volatiliteten. Guldet ger dig möjlighet att få en avkastning på ditt kapital även då marknaden i övrigt går sämre.
  • Skydda dig mot det värsta tänkbara. Som investerare oroar du dig säkert för vad som skulle hända med din portfölj om det värsta tänkbara inträffar. När du väljer att köpa guld istället för andra tillgångsslag behöver du dock inte vara lika orolig. För om till exempel aktiemarknaden skulle krascha likt i oktober 1987, september 2008 eller februari 2020 sitter du tryggt. Din investeringsportfölj skulle då inte ta lika mycket stryk som om den enbart bestod av aktier, fonder och räntepapper.