Är det svårt att spara i aktier? Nej, det är faktiskt lättare än vad man kan tro att tjäna pengar på börsen. Vill du inte välja aktier själv finns det mängder med fonder att välja bland.

Vad är fonder?

En aktiefond innehåller minst 16 olika aktier. De allra flesta aktiefonder innehåller mycket fler aktier än så. Bakom fonden finns alltid en fondförvaltare som bestämmer vilka aktier som ska ingå. Det finns alltid tydliga regler från fondbolaget som fondförvaltaren måste förhålla sig till. Utöver aktiefonder finns räntefonder och blandfonder. En räntefond innehåller räntepapper istället för aktier. De har lägre risk än aktier. Avkastningen är också oftast mycket sämre. Blandfonder innehåller både räntepapper och aktier. Risken är mittemellan, liksom avkastningen. En fjärde typ av fond är hedgefonderna. Där har fondförvaltaren lite friare tyglar att bestämma investeringsinriktningen.

Lägre risk med fonder

Fördelen med fonder framför aktier är att du med en enda fond får en stor riskspridning. Att sprida på riskerna är nämligen mycket viktigt när du investerar på börsen. Äger du separata aktier bör du ha åtminstone cirka 14 – 15 väl valda aktier för att bolagsrisken inte ska bli för hög. De flesta fonder innehåller också relativt defensiva aktier i lite större bolag. Förhoppningsbolag (som har mycket hög risk) ingår nästan aldrig i fonder eftersom dessa bolag är för små för att fondbolagen ska kunna investera i dem.

Avgiften är ett problem

Tyvärr kostar många fonder alldeles för mycket. Det är inte ovanligt med en förvaltningsavgift på 1 – 2 procent per år. Det låter lite men denna avgift dras av från avkastningen. Eftersom fondförvaltaren kan ha svårt att slå index blir det en förlustaffär. Lösningen är att köpa mycket billiga fonder eller indexfonder. Om du väljer fonder med hög förvaltningsavgift bör det finnas mycket goda skäl, t.ex. att fondförvaltaren är ovanligt duktig.

Så bygger du en portfölj med fonder

Om vi väger ihop de olika delarna får vi svar på frågan hur man bygger en fondportfölj:

  • Endast några få fonder behövs
  • Välj fonder med låg avgift

Det landar ofta i att man väljer indexfonder. De är billiga och följer aktiemarknaden. Även om fonder ger god riskspridning måste du se till så att risken inte är koncentrerad till en sektor eller en marknad. Det kan t.ex. vara bra att blanda en globalfond och en Sverigefond. Lite mer riskfyllda fonder som t.ex. tillväxtmarknader eller IT-fonder bör endast ses som en krydda i portföljen.