Att låna pengar via en kontokredit skiljer sig på flera punkter mot att teckna ett klassiskt banklån. Framförallt ger det en friare och mer flexibel återbetalningstid. Här beskrivs hur det fungerar och vad som är fördelar och nackdelar.

Låna pengar med kontokredit

 • Skicka in ansökan
  Gällande ansökan är det ingen skillnad på att låna pengar via kontokredit eller via ett privatlån. I ansökan anges hur stor kredit som önskas (i detta exempel 50 000 kronor), personuppgifter samt information om den egna ekonomin.
 • Kreditbedömning
  Nu kommer kreditbolaget att genomföra en bedömning av personens ekonomi och utifrån det avgöra om ansökan kan godkännas eller inte. Denna bedömning grundas primärt på en kreditupplysning som tas hos exempelvis UC eller Bisnode. Utöver det används information som personen lämnat i ansökan.
 • Godkänd ansökan
  Om ansökan godkänns skapas ett konto hos kreditbolaget där total kredit är tillgänglig. Summan betalas alltså inte ut till personens bankkonto direkt. I detta fall kommer det alltså finnas en tillgänglig kredit på 50 000 kronor som nås via ”Mina Sidor” på kreditbolagets hemsida.
 • Ta ut valfritt belopp
  Så länge som något uttag inte sker kommer inte heller någon kostnad att uppstå. Pengarna kan finnas tillgängliga till den dag som personen vill låna pengar. Då sker ett uttag på ett valfritt belopp. I detta exempel tas 7 000 kronor ut. Under ”Mina Sidor” genomförs ett uttag till det egna bankkontot varpå räntekostnad uppstår.
 • Återbetalning
  Varje månad förväntas en återbetalning ske av beloppet. Det är däremot upp till låntagaren att delvis välja hur stort belopp som önskas återbetalas. Exempelvis kan kravet vara att minst 10% av utestående kredit ska återbetalas men minst 250 kronor. Resterande kan alltså skjutas upp till kommande månad – vilket även betyder ytterligare räntekostnad. På denna punkt finns alltså stora likheter med hur skulden på ett kreditkort återbetalas.

Fördelar och Nackdelar

De största fördelarna med att låna pengar via en öppen kredit är flexibiliteten. Pengarna finns tillgängliga på kreditkontot till den dag de behövs. Fram till att delar av summan tas ut betalas inte någon ränta. Dessutom är det flexibel återbetalning.

De största nackdelarna med detta sätt att låna pengar är tillgängligheten. Ju större tillgänglighet en person har till lån/krediter desto större summa brukar lånas. Risken är helt enkelt stor att större räntekostnad uppstår än vad som egentligen är nödvändigt. Dessutom har kontokrediter högre ränta än privatlån.