När det kommer till att låna pengar har vi konsumenter en mängd olika alternativ att välja mellan. Alla de olika alternativen har sina unika fördelar och nackdelar. Till de vanligare lösningarna och finansiella produkterna hör traditionella banklån och revolverande kreditlinor. I denna artikel förklarar vi hur en kredit från Flexkontot skiljer sig åt från ett vanligt lån.

För även om de båda lösningarna har syftet att ge dig tillgång till pengar att låna fungerar de ganska olika. Därför är det viktigt att du läser på och förstår skillnaderna mellan kontokrediter och traditionella lån. Detta för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket alternativ som bäst passar dina ekonomiska behov.

Så skiljer sig kreditlinor hos Flexkontot och lån åt i grova drag

I grova drag kan man förklara kreditlinor och traditionella lån på följande sätt:

  • Ett traditionellt lån innebär att du lånar en klumpsumma pengar. Ofta är lånet öronmärkt för ett specifikt ändamål, såsom att finansiera köpet av en bil eller en bostad. När lånet har betalats ut till dig måste du göra fasta månatliga amorteringar där du dels betalar tillbaka lånet och dels betalar ränta. Detta under en förutbestämd period, även kallad löptid.
  • En revolverande kontokredit ger dig istället tillgång till ett kreditutrymme. Inom ramen för detta kan du låna pengar vid behov upp till en viss gräns. Du betalar bara ränta på det belopp som du faktiskt har lånat. Kreditutrymmet fylls på i takt med att du betalar tillbaka det lånade beloppet. Du kan därmed låna pengar på nytt utan att göra en helt ny ansökan.

En revolverande kontokredit hos Flexkontot är därmed en mer flexibel lösning än ett vanligt banklån. Du kan ju trots allt låna pengar om och om igen flera gånger, upp till din kreditgräns. Därmed erbjuder denna lösning dig en kontinuerlig ekonomisk flexibilitet. Detta till skillnad från ett traditionellt lån, där pengarna betalas ut som ett engångsbelopp. Dessutom kan du inte låna om pengarna på nytt när du tar ett banklån, utan du måste istället göra en ny ansökan när du vill ta ett nytt lån.