Alla har förmodligen vid något tillfälle i livet övervägt att ta ett lån. Generellt sett är denna tanke dock inte tillräckligt genomtänkt. Ett lån är en viss summa pengar som någon lånar med intention att betala tillbaka summan. Ofta ska det ske under en förutbestämd tidsperiod och med ränta. Det finns olika slags lån, men de flesta faller inom någon av två kategorier: korttidslån och långtidslån. Här kommer vi gå igenom den förstnämnda typen av lån.

Detta är korttidslån

Korttidslån har generellt sett en löptid på upp till ett år, men kan även ha en kortare löptid än så. Denna typ av lån kan bland annat användas vid lån av mindre summor pengar eller när du inte blir beviljad ett större, mer långfristigt lån. Även om de större bankerna säger nej, är det nämligen möjligt att din låneansökan blir beviljad av ett mindre kreditinstitut.

Lånets korta frist innebär en begränsning när det gäller vilken summa du potentiellt sett kan låna. Du kan ofta ansöka om att få låna mellan 1 000 och 10 000 kronor, men ibland även upp till omkring 30 000 kronor genom ett korttidslån. Denna summa varierar naturligtvis något mellan olika långivare.

Därför är korttidslån populära

Syftet med korttidslån är därför att täcka en mindre eller akut utgift som inte ryms i din privata budget. Om du upptäcker att du har hamnat i en ekonomisk knipa, kan ett korttidslån vara en logisk lösning för att få rätsida på ekonomin igen. Denna typ av lån kan användas av såväl privatpersoner som företag. Som privatperson kan det, som vi redan nämnt, handla om att du vill täcka en utgift eller befinner dig mellan två löneutbetalningar och är i behov av pengar. Det kan också handla om att du vill få loss en summa pengar att spendera på en produkt eller kanske en resa.

Korttidslån kan även användas av företagare för att till exempel komma igång med ett uppstartsföretag eller finansiera ett nytt projekt. Likt privatpersoner kan företag även använda dessa lån för att täcka akuta utgifter. Möjligheterna är många och begränsningarna få, vilket har bidragit till dessa låns popularitet.