Utbetalningarna av premiepension ökar

Under december månad 2015 sattes 38 miljarder kronor in i PPM-systemet, varav 37,1 miljarder placerades i fonder och 0,3315 miljarder i traditionell försäkring. Insättningen av nya pensionsrätter på 38 miljarder var en ökning gentemot föregående år motsvarande 1,3 miljarder kronor.

Ytterligare en insättning på svenskarnas PPM-konton skedde under maj 2016, då rabatterna för fondavgifterna för det föregående året sattes in. Denna insättning uppgick till 4 195 miljoner kronor. Fondrappaterna för fjolåret (2016) uppgick till 4 153 miljoner kronor och överföringen av dessa pengar till spararnas PPM-konto gjordes under april i år.

Under 2016 ökade utbetalningarna av premiepension till dagens pensionärer med 33 procent från den nivå utbetalningarna låg på året dessförinnan. Totalt betalade Pensionsmyndigheten ut 7 586 miljoner kronor till 1 405 994 pensionärer. I genomsnitt uppgick utbetalningarna av premiepension under förra året till 474 kronor per månad och person. 6,1 miljarder betalades ut till de pensionärer som valt fondförsäkring, medan 1,5 miljarder kronor betalades ut till de pensionärer som valt traditionell försäkring. Under samma period skedde en ökning av antalet pensionärer med 7 procent.

Premiepensionens betydelse ökar

Premiepensionssystemet infördes som bekant vid millennieskiftet, och de först utbetalningarna av premiepension gjordes år 2001. Dessa uppgick till totalt 400 000 kronor. I takt med att det “nya” pensionssystemet fasas in, kommer de summor som betalas ut i premiepension att öka.

Premiepensionen kommer även att utgöra en allt mer betydande del av framtida pensionärers sammanlagda pension. Idag väljer majoriteten av pensionärerna att spara sina pensionsmedel i en fondförsäkring, medan 20 procent istället väljer traditionell försäkring. Allt eftersom premiepensionen utgör en allt större del av pensionärernas pensionsutbetalningar, blir det också allt viktigare att försöka påverka värdeutvecklingen på PPM-kontot i positiv riktning.

Detta är en av anledningarna till att allt fler svenska pensionssparare vänder sig till externa förvaltare. Advisor är en av de förvaltare som har längst erfarenhet av premiepensionssystemet och som med framgång har förvaltat sina kunders kapital. Sedan införandet av det nya pensionssystemet har Advisor uppnått en högre genomsnittlig värdeutveckling år för år än den genomsnittliga pensionsspararen. Därför gör du bäst i att överlåta förvaltningen till en professionell förvaltare.