Hur man går till väga när man skall ta ett lån är individuellt. Vanligt är dock att man tar kontakt med en bank man har relation till från tidigare situationer. Rör det sig om ett nytt lån kan det dock finnas åtskilligt att vinna på att även jämföra den egna banken med övriga alternativ. Nu finns en rad långivare som aktivt slåss om kunderna vilket ger ett bra utgångsläge för konsumenter i lånfas. Även om räntorna ofta håller sig inom ett ungefärligt område, kan det finnas andra faktorer som gör att en bank känns bättre än någon annan. Det kan handla om kostnader eller om rykte.

För att underlätta jämförelser vid nytt lån, kan man använda sig av myloan.se eller någon annan tjänst inom samma område. Det finns då en möjlighet att utifrån sina egna uppgifter samköra de olika alternativ som erbjuds.

Snabb hantering

Från det att man skickat in sina uppgifter och övrig information som kan vara aktuell, dröjer det inte lång tid innan man får svar. Ofta har man de första redan efter några minuter. Generellt har man fått svar från omkring 20 långivare inom ett dygn. Inget av dessa är tvingande utan man kan fritt välja utifrån eget tycke och smak. Det har blivit allt vanligare att jämföra såväl nya lån som försäkringskostnader i syfte att spara pengar. För vissa kan detta visa sig göra stor skillnad medan andra har en mindre diskrepans mellan de olika alternativen. Förutom att låna till nya projekt har det blivit vanligt att låna för att samla lån och kostnader. Det är inte heller ovanligt att man gör båda dessa på samma gång. Det vill säga att man tar ett större lån än vad man behöver för att baka in även mindre kreditbelopp i helheten. Det är ofta bra om man väljer att informera banken i fråga om vad man tänk med sitt lån. Detta kan påverka både erbjudande och avgifter.

Om man vill förbättra sin kreditprövning i förväg finns det en rad åtgärder man kan göra. Om möjligt betala tillbaks mindre lån, men också att undvika förfrågningar.