Utbetalningarna av premiepension ökar

Utbetalningarna av premiepension ökar

Under december månad 2015 sattes 38 miljarder kronor in i PPM-systemet, varav 37,1 miljarder placerades i fonder och 0,3315 miljarder i traditionell försäkring. Insättningen av nya pensionsrätter på 38 miljarder var en ökning gentemot föregående år motsvarande 1,3 miljarder kronor.

Ytterligare en insättning på svenskarnas PPM-konton skedde under maj 2016, då rabatterna för fondavgifterna för det föregående året sattes in. Denna insättning uppgick till 4 195 miljoner kronor. Fondrappaterna för fjolåret (2016) uppgick till 4 153 miljoner kronor och överföringen av dessa pengar till spararnas PPM-konto gjordes under april i år.

Under 2016 ökade utbetalningarna av premiepension till dagens pensionärer med 33 procent från den nivå utbetalningarna låg på året dessförinnan. Totalt betalade Pensionsmyndigheten ut 7 586 miljoner kronor till 1 405 994 pensionärer. I genomsnitt uppgick utbetalningarna av premiepension under förra året till 474 kronor per månad och person. 6,1 miljarder betalades ut till de pensionärer som valt fondförsäkring, medan 1,5 miljarder kronor betalades ut till de pensionärer som valt traditionell försäkring. Under samma period skedde en ökning av antalet pensionärer med 7 procent.

Premiepensionens betydelse ökar

Premiepensionssystemet infördes som bekant vid millennieskiftet, och de först utbetalningarna av premiepension gjordes år 2001. Dessa uppgick till totalt 400 000 kronor. I takt med att det “nya” pensionssystemet fasas in, kommer de summor som betalas ut i premiepension att öka.

Premiepensionen kommer även att utgöra en allt mer betydande del av framtida pensionärers sammanlagda pension. Idag väljer majoriteten av pensionärerna att spara sina pensionsmedel i en fondförsäkring, medan 20 procent istället väljer traditionell försäkring. Allt eftersom premiepensionen utgör en allt större del av pensionärernas pensionsutbetalningar, blir det också allt viktigare att försöka påverka värdeutvecklingen på PPM-kontot i positiv riktning.

Detta är en av anledningarna till att allt fler svenska pensionssparare vänder sig till externa förvaltare. Advisor är en av de förvaltare som har längst erfarenhet av premiepensionssystemet och som med framgång har förvaltat sina kunders kapital. Sedan införandet av det nya pensionssystemet har Advisor uppnått en högre genomsnittlig värdeutveckling år för år än den genomsnittliga pensionsspararen. Därför gör du bäst i att överlåta förvaltningen till en professionell förvaltare.

Vad innebär PPM tjänsten från Advisor?

Advisor presenterar inledande sin tjänst om PPM förvaltning genom att säga att 13,5 procent av den allmänna pensionen ”får man förvalta själv”. Advisor skriver sedan att man kan använda sig av deras PPM tjänst för att hitta rätt fonder att placera pengarna i.

I dagsläget finns det kring 800 fonder att välja mellan. Således krävs det en hel del tid, energi och kunskap för att förvissa sig om att man väljer de bästa fonderna. Det är alltså detta som Advisor gör – placerar dina pengar åt dig.

Hur placeras pengarna?

Fondförvaltning AdvisorEn del av pengarna placeras i företagets egen fond, medan övriga delar av kapitalet sprids ut i andra fonder. Den här uppdelningen gör det möjligt, enligt Advisor själva, att handla på både kort- och långsiktigt vis.

Advisor Världen är företagets egen fond. Med en egen fond menar de att de kan agera snabbt och flexibelt på de förändringar som sker på marknaden, medan de kan agera mer på lång sikt med andra fonder. Det här är något som är unikt på den svenska marknaden, skriver de.

Strategi

Advisor anser sammantaget att man bör ta något högre risker när man placerar sina pensionspengar. Ett argument är till exempel att en person som idag har 100 000 kronor på sitt PPM konto, och 20 år kvar till pensionen, kan fördubbla sin premiepension vid fem procent högre genomsnittsavkastning. På deras hemsida kan man läsa att Advisor snittavkastning har legat på 10 procent per år sedan starten vid millenniumskiftet. Det här kan jämföras med snittavkastningen i PPM-systemet, som legat på sju procent. Som fondförvaltare gäller det att både skapa trygghet för klientens investeringar och ligga i framkant vad gäller teknik, det är precis det Advisor fortsätter och en av flera anledningar till att fler väljer Advisor PPM som sin fondförvaltare.

Så ansöker du

Att ansöka om PPM förvaltning hos Advisor är enkelt. På hemsidan möts du omgående av knappen ”Ansök om PPM-förvaltning”. Efter att ha klickat på den skickas du vidare till en undersida med ett formulär. I formuläret ombeds du fylla ibland annat personnummer, förnamn, efternamn och andra personuppgifter.

Du behöver även fylla i din PPM kod. Har du ingen, går det att beställa en ny från Pensionsmyndigheten. Om du tidigare har haft en, men beställer en ny är det ingen fara. Den gamla koden makuleras helt enkelt.

Priser:

  • 750 kronor för ett år
  • 1 250 kronor för två år
  • 1 750 kronor för tre år

Kreditkortet som ska få unga att börja spara pengar

Pensionen kan kännas otroligt långt bort för unga människor. Så långt borta att det är svårt att hitta motivation till att börja starta ett privat pensionssparande. Dessutom upplever många det svårt att starta upp ett fondsparande och därutöver välja sparmodell och fondinriktning.
Då är det roligare att spendera pengarna idag och inte fokusera på framtiden. Att dra kreditkortet i affär efter affär under en shoppingtur och njuta av livet. Nu finns en lösning som kombinerar kreditkortet med det privata sparandet och kanske kan det vara lösningen på det ”svåra pensionssparandet.”

Resurs Bank

Det är riskkapitalbolaget NFT Ventures som (i samarbete med Resurs Bank) lanserade ett kreditkort i februari 2016 med en helt unik funktion. Den stora fördelen med Nowo-kreditkort är nämligen att kortet möjliggör ett extremt enkelt pensionssparande.
Till kreditkortet finns en app och i den appen kan användaren ställa in en procentsats som ska vara månadens pensionssparande. Detta då grundat på hur mycket kortet används. Om kortägaren handlar för 10.000kr en månad och har valt att 4% ska avsättas till pensionen kommer den kommande kreditkortsfakturan att vara på 10.400kr. Av dessa går 10.000kr till att betala det man köpt med kortet och 400kr går till Nowo-Fond. En fond där pengarna sparas i ett klassiskt blandfondsparande.

Via appgränssnitt

Ansökan till fonden sker genom appen så det är knappast svårt att komma igång. Att sedan låta inställningarna stå på 2,4,6,8 eller 10% varje månad är det enda som krävs. Summan läggs automatiskt på när fakturan kommer och de ”extra” pengarna går direkt in på fonden. Via appen kan man se hur mycket man sparat men även ta del av olika erbjudanden som därmed genererar mer pengar till det sparade kapitalet. Kan kreditkortet få unga att börja spara pengar? Det är iallafall vad grundaren Andreas Bonnier tror som står bakom idén till kortet.